Κλινικό φροντιστήριο για τις τεχνικές χειρισμού ασθενών.

Στα πλαίσια των δράσεων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, το Γραφείο Εκπαίδευσης της Δ.Ν.Υ σε συνεργασία με το τμήμα Φυσιοθεραπείας διοργανώνουν κλινικό φροντιστήριο διάρκειας δύο( 2 ) ωρών με θέμα :


Τεχνικές Χειρισμού των ασθενών και μέτρα προστασίας.


Το κλινικό φροντίστηριο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 27 Μαϊου και ώρα 12:00-14:00 στη βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου με δωρεάν συμμετοχή και μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 30 άτομα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους στο Γραφείο Τομεαρχών (τηλ 8070/8098).

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, το κλινικό φροντιστήριο θα επαναληφθεί.
Η Ν.Υ εκτιμά οτι η ενημέρωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα εργονομικής διαχείρισης ασθενών είναι απαράιτητη για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας η οποία εκτος απο νομικά επιβεβλημένη αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας των ασθενών.