Κατάλογος Οικογενειακών Ιατρών και διαδικασία εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό και σε ΤΟΜΥ

 15.12.2017

Σε εφαρμογή του ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’) και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο επισημαίνοντας τα ακόλουθα σχετικά με τον θεσμό του Οικογενειακού Ιατρού και την σταδιακή υλοποίησή του, κατά το μεταβατικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου με την έκδοση των προβλεπόμενων στο νόμο υπουργικών αποφάσεων.

Ολόκληρη η εγκύκλιος (εδώ)