Αναρτήθηκαν στο σύστημα τα ποσά των νυχτερινών και εξαιρεσίμων

 15.12.2017

Ενημερώνονται οι συνάδελφοι οτι αναρτήθηκαν στο σύστημα τα ποσά απο τα νυχτερινά και τα εξαιρέσιμα για τους μήνες Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 23 Δεκεμβρίου 2017.

Ελπίζουμε άμεσα να γίνει και η καταβολή των δεδουλευμένων στο επικουρικό προσωπικό, μετά την θετική εισήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.