Προσωρινά αποτελέσματα για προσωπικό φύλαξης, καθαριότητας, τραπεζοκόμους και λαντζέρηδες

 20.12.2017

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη συνολικά ογδόντα ενός (81) ατόμων εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης.

Η περίοδος ενστάσεων αρχίζει απο αύριο Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου και για 10 μέρες.

Ωστόσο, για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κενού διαστήματος χωρίς προσωπικό, οι επιτυχόντες καλούνται έως την Παρασκευή 22/12/2017 να προσέλθουν στο Γραφείο Προσωπικού του Νοσοκομείου για την υπογραφή της σύμβασης.

Όταν εξεταστούν οι τυχός ενστάσεις και εφόσον δικαιώνουν κάποιον υποψήφιο, τότε αυτός προσλαμβάνεται και απολύεται ο τελευταίος επιτυχόντας και ήδη προσληφθείς, αφου του καταβληθούν τα ήδη δεδουλευμένα μεροκάματα.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης των επιτυχόντων για υπογραφή της σύμβασης, οι θέσεις θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες.

Ακολουθούν οι πίνακες των αποτελεσμάτων:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΙΔΩΝ/ΙΣΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ