Ορισμός νέας Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας Βενιζελείου Γ.Ν

 2.1.2017

Με την ΑΔΑ 9EEΠ469Η2Ι- ΑΨΖ  της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης ορίζεται ως Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» του Πα.Γ.Ν.Η. - Γ.Ν. «Βενιζέλειο», η ειδικευμένη ιατρός κλάδου ΕΣΥ κα Αικατερίνη Σφυριδάκη, Συντονίστρια Δ/ντρια Αιματολογίας του Κέντρου Αίματος Κρήτης του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο», με τριετή θητεία.

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου,έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της και ευελπιστώντας σε μια καλή συνεργασία, της εύχεται καλή και εποικοδομητική θητεία, με γνώμονα την ανάδειξη της σημαντικής επιστημονικής προσφοράς του προσωπικού, την προάσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων Ιατρών, την επίλυση σοβαρών προβλημάτων του Ιατρικού κλάδου και την εφαρμογή της ισονομίας και της δικαιοσύνης προς όλους τους συναδέλφους. 

ΚΑΛΗ ΘΗΤΕΙΑ