Η κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα με αριθμούς

 6.1.2018

Η Ελλάδα σε αριθμούς σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε Ελληνική Στατιστική Αρχή το τελευταίο 3μηνο του έτους 2017. Τα στοιχεία παρουσιάζουν την τρέχουσα δημογραφική, κοινωνική και οικονομική εικόνα της χώρας μας.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι γεννήσεις μειώθηκαν από το 2012 που έφτασαν τις 100.371 στις 92.898 το 2016.

Οι θάνατοι ωστόσο αυξήθηκαν, από 116.668 το 2012 στις 118.792 το 2016.

Αύξηση δε, παρατηρήθηκε και στα διαζύγια από 13.275 το 2010 στις 14.427 το 2014.

Επιπλέον, τα προσδοκώμενα όρια ζωής δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι 5η στη λίστα των χωρών της Ευρωζώνης των 19 με όριο τα 78,5 για τους άνδρες και τα 83,7 για τις γυναίκες για το έτος 2015. Αξίζει να σημειωθεί, ότι και εδώ παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση των ορίων ζωής καθώς το 2013 οι άνδρες έφταναν τα 78,7 έτη και οι γυναίκες τα 84, το 2014 οι άνδρες έφταναν το 78,8 έτη και οι γυναίκες τα 84,1 έτη. Από το 2015 και μετά παρατηρείτε μια απότομη μείωση στο προσδόκιμο ζωής των ελλήνων.

Η συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας και η συμμετοχή των φορών κυμάνθηκε από το 2011 μέχρι και το 2015 ως εξής:

Συνολική χρηματοδότηση από την κυβέρνηση και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης το 2011 ήταν 18.835 εκατ. ευρώ, το 2012 έφτασε στα 16.780 εκατ. ευρώ, το 2013 στα 15.058 εκατ. ευρώ, το 2014 στα 14.130 εκατ. ευρώ και το 2015 στα 14.731 εκατ. ευρώ.

Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για τις δαπάνες υγείας ήταν το 2011 στα 12.425 εκατ. Ευρώ, το 2012 στα 11.082 εκατ. ευρώ, το 2013 στα 9.302 εκατ. ευρώ, ο 2014 στα 8.194 εκατ. ευρώ και το 2015 στα 8.704 εκατ. ευρώ.

Η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση, όπως ιδιωτικές ασφάλειες και πληρωμές ήταν το 2011 στα 6.358 εκατ. ευρώ, το 2012 στα 5.644 εκατ. ευρώ, το 2013 στα 5.616 εκατ. ευρώ, το 2014 στα 5.737 εκατ. ευρώ και το 2015 στα 5.765 εκατ. ευρώ.

Στις λοιπές δαπάνες τα ποσά επιμερίστηκαν ως εξής: το 2011 στα 52,4 εκατ. ευρώ, το 2012 στα 53,6 εκατ. ευρώ, το 2013 στα 139,3 εκατ. ευρώ, το 2014 στα 198,4 εκατ. ευρώ και το 2015 στα 262 εκατ. ευρώ.

Η ποσοστιαία συμμετοχή των φορέων στη χρηματοδότηση των δαπανών υγείας:

Συνολική Ιδιωτική Χρηματοδότηση και οι Λοιπές Δαπάνες

Το 2011 34%

Το 2012 34%

Το 2013 38%

Το 2014 42%

Το 2015 40%

Οι Δαπάνες από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

Το 2011 43,7%

Το 2012 36%

Το 2013 31,2%

Το 2014 28,4%

Το 2015 28,8%

Η Χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση χωρίς τους ΟργανισμούςΑσφάλισης

Το 2011 22,3%

Το 2012 30,1%

Το 2013 30,6%

Το 2014 29,6%

Το 2015 30,3%

Κατανομή ιατρών ανά 1.000 κατοίκους κατά κατηγορία ειδικοτήτων

Το 2011 στο σύνολο ήταν 6,2/1000 κατοίκους και από το 2012 μέχρι και το 2015 ανήλθαν στο 6,3/1000 κατοίκους.

Οι γενικοί ιατροί, οι παιδίατροι και οι γυναικολόγοι ήταν σε ποσοστό 0,3 - οι ψυχίατροι 0,2 - οι χειρουργοί 1,1 - οι οδοντίατροι 1,3 – οι άλλες νοσοκομειακές ειδικότητες από 1,8 το 2011 σε 2,1 το 2015 και οι λοιπές ειδικότητες από 2,3 το 2011 σε 2 το 2015.

Τα Θεραπευτήρια, κλίνες, κέντρα υγείας και φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους από το 2011 – 2015

Θεραπευτήρια

2011 - 2,8

2012 - 2,7

2013 – 2,6

2014 – 2,6

2015 – 2,6

Νοσηλευτικές Μονάδες των ΝΠΔΔ

2011 – 1,3

2012 – 1,2

2013 – 1,1

2014 – 1,1

2015 – 1,1

Ιδιωτικές κλινικές και ΝΠΙΔ

2011 – 1,5

2012 – 1,5

2013 – 1,5

2014 – 1,5

2015 – 1,5

Κλίνες

2011 – 447,5

2012 – 444,5

2013 – 424,2

2014 – 423,8

2015 - 426

Κέντρα Υγείας

2011 – 1,8

2012 – 1,9

2013 – 1,9

2014 – 1,9

2015 – 1,9

Φαρμακεία

2011 – 91,2

2012 - 95

2013 – 97,4

2014- 99, 2

2015 – 96,3

Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού κατά την κατάσταση υγείας του από το 2102 – 2016

Γενική κατάσταση υγείας

Πολύ καλή: 2012 (47%) - 2013 (46%) - 2014 (44,8%) - 2015 (44,3%) - 2016 (45%)

Καλή: 2012 (28,1%) - 2013 (28,1%) - 2014 (28,8%) - 2015 (29,7%) - 2016 (29%)

Μέτρια:2012 (15,7%) - 2013 (15,5%) – 2014 (15,7%) – 2015 (15,6%) – 2016 (15,6%)

Κακή:2012 (6,5%) -2013 (7,5%) – 2014 (7,8%) – 2015 (7,5%) – 2016 (7,5%)

Πολύ κακή:2012 (2,7%) – 2013 (2,9%) – 2014 (2,9%) – 2015 (2,9%) – 2016 (2,8%)

Χρόνια προβλήματα υγείας

2012 (23,7%) – 2013 (23,7%) – 2014 (23,9%) – 2015 (24%) – 2016 (24%)

Περιορισμός των συνήθων δραστηριοτήτων λόγω υγείας

Πολύ μεγάλος: 2012 (10%) – 2013 (10,7%)- 2014 (11,3%) – 2015 (11,2%) – 2016(11,2%)

Μεγάλος:2012 (12,6%) – 2013 (12,4%) – 2014 (12,6%) – 2015 (13,6%) – 2016 (13,5%)

Ποσοστιαία κατανομή των δαπανών κοινωνικής προστασίας του συστήματος ESSPROS από το 2010 – 2014

(ESSPROS είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας. Σύστημα καταγραφής εσόδων και δαπανών κοινωνικής προστασίας στις οποίες περιλαμβάνονται όλες οι παροχές που δίνονται από υπηρεσίες και κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς προς φυσικά πρόσωπα και κοινωνικές ομάδες).

Ασθένεια: 2010(27,4%)-2011 (24,1%) -2012 (22,1%) -2013 (21,8%) -2014 (19,6%)

Αναπηρία: 2010(6,3%)-2011 (6,4%) -2012 (6,4%) -2013 (6,3%) -2014 (6,5%)

Γήρας: 2010(46,4%)-2011 (49,8%) -2012 (53,2%) -2013 (52,6%) -2014 (55%)

Χηρεία: 2010(9,3%)-2011 (9,3%) -2012 (9,6%) -2013 (9,7%) -2014 (10%)

Οικογένεια: 2010(4%)-2011 (3,9%) -2012 (3,5%) -2013 (4,3%) -2014 (4,4%)

Ανεργία: 2010(6,2%)-2011 (6,2%) -2012 (5%) -2013 (5%) -2014 (4,3%)

Στέγαση: 2010(0,2%)-2011 (0,1%) -2012 (0%) -2013 (0%) -2014 (0%)

Κοινωνικός αποκλεισμός: 2010(0,2%)-2011 (0,2%) -2012 (0,2%) -2013 (0,2%) -2014 (0,2%)

Δαπάνη νοικοκυριών για την Υγεία

Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών στην Ελλάδα για αγαθά και υπηρεσίες κατά την κατάσταση φτώχειας του πληθυσμού το 2016 έδειξε ότι για την υγείας κατανάλωσαν το 38,7% των εσόδων τους, όταν για φαγητό κατανάλωσαν το 52,8% και για στέγη το 46,7%.

 

Πηγή:sofokleous.gr