Τοποθέτηση της ιατρού κ Αφροδίτης Κουφόγιαννη για ειδικευση στη ΜΕΘ

 11.1.2018

Με την υπ'αρ ΑΔΑ 7ΗΖΧ469Η21-ΠΚΣ τοποθετείται για ειδίκευση δύο (2) χρόνων στη ΜΕΘ η ειδικευμένη ιατρός κα Αφροδίτη Κουφόγιαννη του Δημητρίου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου.