Καταβολή νυχτερινών και αργιών

 21.3.2018

Ενημερώνεται το προσωπικό του Νοσοκομείου οτι η καταβολή των χρηματικών ποσών απο νυχτερινή εργασία και αργίες θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου 2018 και θα αφορά χρονικό διάστημα δυο μηνών (Ιανουαρίο - Φεβρουαρίο 2018).