Αναδρομικές κρατήσεις και στο επίδομα θέσης

 29.3.2018

Κόβουν απ' όπου μπορούν.

Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Νοσοκομείου θα γίνουν κρατήσεις και στο επίδομα θέσης και μάλιστα αναδρομικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση απο τη σελίδα του Νοσοκομείου


Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2017,άρ. 8, παρ. 2α, από 01/01/2017 οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης και επικουρικών ταμείων θα υπολογίζονται και στο καταβαλλόμενο “επίδομα θέσης” που προέρχεται από επιλογή του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας (ανάθεση καθηκόντων). Κατά την εκτέλεση των  ανωτέρω, στους προιστάμενους της νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας, θα παρακρατηθούν σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, από τη μισθοδοσία ΜαΙου, οι διαφορές κρατήσεων που αφορούν το επίδομα θέσης για το χρονικό διάστημα από 01/01/2017 έως 31/08/2017.