Ενδοκλινικά Νοσηλευτικά μαθήματα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων

 29.3.2018

Ενισχύοντας τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του Νοσηλευτικού προσωπικού, το Τμήμα Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διοργανώνουν κύκλο ενδοκλινικών μαθημάτων, ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Πέμπτη 19/04/2018 και ώρα 13.00μμ: “Οριζόντια μετάδοση λοιμώξεων” απο την κ. Γερωνυμάκη Κωνσταντίνα, ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕΙ.
  • Τετάρτη 09/05/2018 και ώρα 13.00μμ: “Λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων” απο τον κ. Κουναλάκη Γεώργιο,ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕΙ.
  • Δευτέρα 21/05/2018 και ώρα 13.00μμ: “Βασικές αρχές ποιότητας στην υγεία” απο την κ. Παπαδάκη Χρυσούλα, Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας.
  • Τετάρτη 06/06/2018 και ώρα 13.00μμ: “Παιδί και αλλεργίες”  απο την κ. Φτυλάκη Αγγελική,ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕΙ.
  • Πέμπτη 11/10/2018 και ώρα 13.00μμ: “Διακοπή καπνίσματος” απο τον κ. Κουναλάκη Γεώργιο,ΤΕ Νοσηλευτικής ΤΕΙ.
  • Τετάρτη 14/11/2018 και ώρα 13.00μμ : “Διαχείριση επαγγελματικών συγκρούσεων” απο την κ. Αλατζόγλου Μαρία, Msc Ψυχολόγο.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και απευθύνονται σε όλο το προσωπικό