Γνωμοδοτήσεις Νομικών για το Ιατρικό Μισθολόγιο

 31.3.2018

Γνωμοδοτήσεις νομικών, τις οποίες παρέδωσαν στην ΟΕΝΓΕ σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για το Ιατρικό Μισθολόγιο και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν εφεξής:

1.     Γνωμοδότηση Δικηγορικού Γραφείου Ιορδ. Προυσανίδη (εδώ)

2.     Γνωμοδότηση καθηγητή Διοικητικού Δικαίου Π. Λαζαράτου (εδώ)