Καθιέρωση συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στις πρωτοβάθμιες,δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές Υγείας

 13.4.2018

Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος παραπομπών για την πρόσβαση στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.