Καταβολή νυχτερινών και αργιών

 15.6.2018

Ενημερώνεται το προσωπικό του Νοσοκομείου οτι η καταβολή των χρηματικών ποσών απο νυχτερινή, υπερωριακή και εργασία τις αργίες ( 2μηνών) θα καταβληθεί στους δικαιούχους με τη μισθοδοσία του Ιουλίου, ήτοι στις 27 Ιουνίου 2018.