Εγκύκλιος για τις παρατάσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις

 22.6.2018

Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σε κενή οργανική θέση ή με μεταφορά θέσης που κατέχει ο υπάλληλος

 

Εγκύκλιος