Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία για το επικουρικό προσωπικό

 26.6.2018

Κατατέθηκε σήμερα 26.6.2018 στην Βουλή η τροπολογία για το επικουρικό προσωπικό ( εδώ)