Βαθμολογία και Κατάταξη για τη θέση ΕΒ΄ Παθολογικής Ογκολογίας για το "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

 20.7.2018

Aναρτήθηκε σήμερα ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, μετά την σύγκληση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων ιατρών, για την πλήρωση της θέσης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» του Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «Βενιζέλειο», που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5866/28-3-2018 απόφαση προκήρυξης της ανωτέρω νοσηλευτικής μονάδας.

Αρχείο: 201807201306-1.pdf