Καταβολή νυχτερινών, αργιών και εξαιρεσίμων

 21.8.2018

Eνημερώνεται το προσωπικό του Νοσοκομείου οτι τα χρηματικά ποσά απο νυχτερινά, αργίες και εξαιρέσιμα έχουν αναρτηθεί στο σύστημα και θα καταβληθούν στους δικαιούχους με τη μισθοδοσία του πρώτου δεκαπενθήμερου του Αυγούστου, δηλαδή στις 27 Ιουλίου 2018.

Τα εν λόγω χρήματα αφορούν τον μήνα Ιούνιου 2018