Στήριξη σε συνάδελφο που χρειάζεται τη βοήθεια μας

 30.7.2018

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δυστυχώς ο πρώην συνάδελφος Μιχάλης Πατεράκης αντιμετωπίζει ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα υγείας, το οποίο χρήζει πολύ δαπανηρής νοσηλείας στο εξωτερικό.

Λόγω των αυξημένων οικονομικών απαιτήσεων της νόσου, καλούνται όσοι συνάδελφοι επιθυμούν και δύνανται όπως ενισχύσουν οικονομικά την οικογένεια του συναδέλφου, καταβάλλοντας το ποσό που επιθυμούν στον Τραπεζικό λογαριασμό που μας κοινοποίησε ο Μιχάλης, στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

GR1708700090000000000131440

Δικαιούχοι: Πατεράκης Μιχαήλ - Σταύρου Βασιλεία