Νέα σύνθεση του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων Βενιζελείου

                                                                                                                                                                                                                                                                                                11.10.2016

 

                                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ στις 11.10.2016 , κατ' απόλυτη  πλειοψηφία η νέα σύνθεση του Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων του Βενιζελείου είναι η εξής :

 

Πρόεδρος : Γεώργιος Χονδροζουμάκης

Αντιπρόεδρος : Δημήτριος Κουτάντος

Γραμματέας Ά : Εμμανουήλ Μενεγάκης

Γραμματέας 'Β : Σοφία Κλεισαρχάκη

Ταμίας : Μεθόδιος Ζαχαριουδάκης

Έφορος επικοινωνίας : Γεώργιος Ξημεράκης

Σύμβουλος Επικοινωνίας : Αναστάσιος Καϊσίδης

 

 

Για το Δ.Σ

       Πρόεδρος             Γραμματέας

Γ.Χονδροζουμάκης      Ε.Μενεγάκης