Επιστολή προς τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

                                                                                                                   Ηράκλειο 12.10.2016

 

                                                                                                                             Προς
                                                                                                    Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

 

 

Θέμα : << Ερωτήσεις του Συλλόγου και αίτημα άμεσης και γραπτής απάντησης >>

 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων εμφανώς δυσαρεστημένος με την μέχρι τώρα στάση της Διοίκησης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και αφουγκραζόμενος το βαρύ και οξύθυμο κλίμα που επικρατεί στο Νοσοκομείο, σε μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί εν μέρει η κατάσταση, σας καλεί όπως μας απαντήσετε σαφώς και εγγράφως στα εξείς :

1) Ποια είναι τα αιτήματα σας προς την Διοίκηση αναφορικά με το θέμα της πρωτοφανούς έλλειψης προσωπικού;
2) Πόσες και ποιες θέσεις προσωπικού χρειάζονται για να μην καταρρεύσει το σύστημα της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Νοσοκομείου;
3) Ποιες είναι οι προθέσεις σας αναφορικά με τα αιτήματα και τις οχλήσεις των συναδέλφων για μετακινήσεις και μόνιμες αλλαγές από τμήμα σε τμήμα;

4) Ποιά τμήματα του Νοσοκομείου χαρακτηρίζονται << ΜΟΝΑΔΕΣ>> και γιατί η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με εξαίρεση τη ΜΕΘ, τις αποδυναμώνει συστηματικά, μετακινόντας το προσωπικό τους σε άλλα τμήματα για κάλυψη αναγκών;
5) Ποιος και με ποια κριτήρια αποφασίζει τις ολιγόωρες μετακινήσεις του προσωπικού από τμήμα σε τμήμα ;
6) Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτές τις μετακινήσεις;
7) Αν γίνει κάποιο λάθος από τον μετακινούμενο υπάλληλο στο τμήμα που τον φιλοξενεί, ποιος ευθύνεται και ποιός θα τον καλύψει;
8) Ποια είναι η ευθύνη των προισταμένων των τμημάτων, οι οποίες δέχονται << Βοήθεια >> από προσωπικό άλλου τμήματος;
9) Ποια κάλυψη παρέχεται στους Νοσηλευτές ΔΕ, οι οποίοι εκτελούν καθήκοντα που δεν προβλέπονται υπηρεσιακά, τόσο στην απογευματινή όσο και τη νυχτερινή βάρδια;
10) Πως και πού μοιράζονται οι υπερωριακές βάρδιες;
11) Ποιός επιλέγει για το πού, πότε και πόσο θα πάει ο καθένας;
12) Πόσο απαραίτητη είναι η προεπιλογή στη διαλογή, τη στιγμή που τα ΤΕΠ βρίσκονται σε ασφυξία;


                                                                    
                                                                           Για το Δ.Σ
                                                           Πρόεδρος               Γραμματέας
                                                    Γ.Χονδροζουμάκης       Ε. Μενεγάκης