Σεμινάριο για συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο

  

     Μπορείτε να κλικάρετε την εικόνα για μεγένθυνση

Οι ημερομηνίες που δίνονται  για το σεμινάριο ειναι ημέρες που το νοσοκομείο μας δεν εφημερεύει :
 
                                                                                                       20/10/16
                                                                                                        3/11/16
                                                                                                        1/12/16
 
                                                                                                    Ώρες: 1-3