Δυναμικό το παρών της Καρδιολογικής Κλινικής στο 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

 

                                 Εμ.Φουκαράκης : Παχυσαρκία -Ένας διαχρονικός εχθρός που αυξάνεται 

 

 

                           Ε.Λαμπρογιαννάκης : Διαφορές στα κλινικά χαρακτηριστικά και στις συννοσηρότητες

                           σε σχέση με το φύλλο σε ηληκιωμένους νοσηλευόμενους με καρδιακή ανεπάρκεια