Πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου Βενιζελείου

 

 

Η σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης των επαγγελματιών της υγείας αναγνωρίζεται ευρέως. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και η δια βίου μάθηση βοηθούν να διασφαλιστεί η επικαιροποιημένη παροχή υπηρεσιών από τους επαγγελματίες, συμβάλλουν στη βελτίωση της έκβασης για τους ασθενείς, προωθούν την ασφάλεια των εργαζομένων και αυξάνουν την εμπιστοσύνη του κοινού στα επαγγέλματα υγείας.

Συνεπώς, η συνεχής εκπαίδευση του επαγγελματία υγείας, είναι η βασική συνιστώσα προαγωγής της επαγγελματικής του δεξιότητας.
Στα πλαίσια αυτά, η Νοσηλευτική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας, προγραμμάτισε δράσεις εσωτερικής εκπαίδευσης του παραϊατρικού προσωπικού. Σε πρώτη φάση το πρόγραμμα αφορά τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου.

Πρώτο Πρόγραμμα εσωτερικής εκπαίδευσης  (εδώ)