Προσφορά της εταιρείας παροχής ρεύματος ΚΕΝ στο προσωπικό του Βενιζελείου

29.5.2017

 

Μπορείτε να δείτε την προσφορά πατώντας στις εικόνες