Πρόσληψη 3 επικουρικών γιατρών( Ουρολόγου - Παθολόγου - Ορθοπεδικού )

 21.6.2017

 

Εγκρίθηκε απο την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης η πρόσληψη 3 επικουρικών γιατρών για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ».

Οι τρείς γιατροί που θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα είναι οι:

Παπαδοκωστάκη Ελένη ( Παθολόγος )

Πανάρετος Γεώργιος ( Ουρολόγος )

Δρακουτός Ευάγγελος ( Ορθοπεδικός )

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές αποφάσεις στη Διαύγεια πατώντας στα ονόματων των γιατρών