Φωτογραφίες απο την 1η Επιστημονική Διημερίδα του Βενιζελείου Γ.Ν

27.6.2017