Ενημέρωση δικηγορικού γραφείου για τα δεδουλευμένα 12- 13 και απάντηση σε ανυπόστατες κατηγορίες εις βάρος του Συλλόγου

 2.8.2017

 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ &

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΕΥΤΥΧΙΑΣ

ΑΒΕΡΩΦ 25 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΗΛ. 2810334131

 

 

 

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2012 ΚΑΙ 2013 ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.   

                                                                          

Ηράκλειο  1.8.2017

Αξιότιμοι κύριοι, με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι :

Αναφορικά με την διεκδίκηση των πρόσθετων αμοιβών των οφειλομένων χρημάτων  από την Διοίκηση του Βενιζελείου - Πανανείου Νοσοκομείου προς το προσωπικό του και οι οποίες αφορούν τα οικονομικά έτη 2012 και 2013 βεβαιώνουμε τα μέλη Σας που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε εκείνες ότι έχουν ήδη συνταχθεί, κατατεθεί και επιδοθεί από 15.6.2015 σχετικές αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, οι οποίες ωστόσο εκκρεμούν προς εκδίκαση.

            Συγκεκριμένα ήδη από τις 15.12.2014 συντάχθηκε σχετική αίτηση από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συλλόγου των Εργαζομένων του Βενιζελείου – Πανανείου  Νοσοκομείου, προκειμένου να διακοπεί η όποια τυχόν παραγραφή των σχετικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αναφορικά με τις εν λόγω πρόσθετες αμοιβές. Κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων του συνδικαλιστικού οργάνου δήλωσαν συμμετοχή κατά τη σύνταξη των αγωγών αυτών περίπου 243 εργαζόμενοι και οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις αγωγές αυτές, οι οποίες και κατατέθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου στις 15.6.2015, που αποτελούσε και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης μας, ενώ επιδόθηκαν αυθημερόν και στη Διοίκηση του Βενιζελείου – Πανανείου Νοσοκομείου, προκειμένου να κατοχυρωθεί και η σχετική τοκοφορία των οφειλομένων χρημάτων που αιτείται έκαστος των συμμετεχόντων από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

            Κατ επέκταση οι εν λόγω αγωγές για την δικαστική διεκδίκηση των οφειλόμενων χρημάτων από τις πρόσθετες αμοιβές έχουν ήδη κατατεθεί αρμοδίως από 15.6.2015 και αναμένουμε την ανακοίνωση της σχετικής δικασίμου από τη Γραμματεία του Διοικητικού Πρωτοδικείου, όπως ορίζει ο νόμος, οπότε θα επανέλθουμε με νέο ενημερωτικό σημείωμα προς Εσάς,  προκειμένου να ζητήσουμε την προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες, ώστε τα υπομνήματα μας να ήθελε θεωρηθούν πλήρη! Διευκρινίζεται στο σημείο αυτό της σχετικής ενημέρωσης ότι οι συμμετέχοντες στις εν λόγω κατατεθείσες αγωγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου, ένεκα της φύσεως της σχέσης εργασίας που τους συνδέει με την Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία όπως προέκυπτε από τα σχετικά προσκομιζόμενα από εκείνους έγγραφα, ήταν δημοσίου δικαίου και όχι ιδιωτικού δικαίου, ήταν υποχρεωμένοι με βάση τη σχετική νομοθεσία και τον Κ.Δ.Δ να υπαχθούν στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία λόγω της πληθώρας των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον τους και με βάση και τις διατάξεις του Κ.Δ.Δ είναι χρονοβόρα και για το λόγο αυτό κατά την κατάθεση σχετικών δικογράφων δεν προβαίνουν σε άμεσο προσδιορισμό της υπόθεσης στην οποία αναφέρεται το εν λόγω δικόγραφο, αλλά σε προσδιορισμό αυτής αρκετό καιρό μετέπειτα της κατάθεσης της, με κοινοποίηση της ημέρας προσδιορισμού της σχετικής δικασίμου κατόπιν επιδόσεων σχετικών κλήσεων σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν σημαίνει  απολύτως τίποτα για τον καταθέσασα την αγωγή, εάν και εφόσον δικαιωθεί, μιας και με την κατάθεση και μόνο του σχετικού δικογράφου έχει άμεσα διακόψει την παραγραφή των σχετικών δικαιωμάτων του, ενώ με την επίδοση του εν λόγω δικογράφου, στην οποία δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να προβεί, κατοχυρώνει και την σχετική τοκοφορία για τα αιτούμενα από εκείνον ποσά έναντι του αντιδίκου.

            Εν κατακλείδι λοιπόν Σας επιβεβαιώνουμε  για ακόμη μια φορά ότι για τους συμμετέχοντες στις εν λόγω αγωγές τα σχετικά τους αιτήματα προς αποζημίωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για τις πρόσθετες αμοιβές, που τους οφείλει να τους καταβάλει, εκκρεμούν προς εκδίκαση ήδη από τις 15.6.2015 ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων του Ηρακλείου και αναμένουμε τον ορισμό και την ανακοίνωση της σχετικής δικασίμου από την αρμόδια Γραμματεία αυτών, προκειμένου και εμείς με τη σειρά μας να Σας ενημερώσουμε σχετικώς για τα περαιτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την εκδίκαση τους. 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση Σας στα ακόλουθα τηλέφωνα : 2810 334131 και 6945 998252 κ. Σπυριδάκη Αλεξάνδρα.

Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΒΕΡΩΦ 25

ΗΡΑΚΛΕΙΟ


 

Όπως προκύπτει λοιπόν από την απάντηση του Δικηγορικού γραφείου έχουν γίνει αγωγές και για την καταβολή των δεδουλευμένων αλλά και αίτημα μη παραγραφής των οφειλών στο προσωπικό, καθώς και αίτημα έντοκης καταβολής των δεδουλευμένων.

Eπίσης το που απευθύνεται και απο που εκδικάζεται η κάθε υπόθεση ορίζεται απο το νομικό πλαίσιο και όχι απο την βούληση του ενάγοντος.


 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Πρόεδρος                   Γ.Γραμματέας

Γ.Χονδροζουμάκης        Ε.Μενεγάκξης