Επιχορήγηση Βενιζελείου για μηχανήματα αιμοκάθαρσης και παραγωγή οξυγόνου

 13.9.2017

 

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ΑΔΑ ( εδώ )