Μαζεύουν τα ταμειακά διαθέσιμα και των νοσοκομείων

 30.9.2017

 

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Π (εδώ)