Αποτελέσματα έρευνας για την ικανοποιήση νοσηλευόμενων της Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Βενιζελείου Γ.Ν

 3.10.2017

Στο πλαίσιο της στοχοθεσίας του 2017 για το τμήμα της ΜΓΚ κλινικής, προβλέπεται η παρακολούθηση και καταγραφή της ικανοποίησης των ασθενών της κλινικής από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, μέσω προτυποποιημένου ερωτηματολογίου, του οποίου οι ερωτήσεις και η δομή συμφωνήθηκαν από τον Αναπληρωτή Διοικητή και το Γραφείο Ποιότητας. Με τη συναίνεση του προσωπικού και των ασθενών της κλινικής διενεργήθηκε διανομή, συμπλήρωση και συλλογή 50 ερωτηματολογίων ικανοποίησης για το τρέχον έτος από το μαιευτικό- νοσηλευτικό προσωπικό.

Με την επεξεργασία τους εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν τη συνολική λειτουργία του ΜΓΚ τμήματος του ΓΝΗ Βενιζελείου και αποτυπώνονται στην παρούσα αναφορά. Επίσης από τα σχόλια και τις παρατηρήσεις των νοσηλευόμενων επιβεβαιώνεται και δικαιολογείται η υψηλή ικανοποίηση των ασθενών, αλλά και επιμέρους παρατηρήσεις για τη γενικότερη λειτουργία του τμήματος.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας (εδώ) και το ερωτηματολόγιο (εδώ)

 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων συγχαίρει όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, που παρά τις αντίξοες συνθήκες παραμένει πιστό στο καθήκον και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τους εύχόμαστε ανάλογες επιτυχίες και στο μέλλον, τόσο για το κύρος της κλινικής τους όσο και του Νοσοκομείου.