Εξώδικη διαμαρτυρία απο τον Σύλλογο Εργαζομένων προ τη Διοίκηση του Νοσοκομείου

 10.10.2017

Ο Σύλλογος Εργαζομένων καταγγέλοντας την απεργοσπαστικές μεθοδεύσεις της Διοίκησης, της απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση  για την απαράδεκτη πρακτική της να παραλαμβάνει φύλλα αξιολόγησης ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ και την επιμέρους μεταβίβαση τους στους Α'αξιολογητές.

 

Ολόκληρη η εξώδικη διαμαρτυρία - πρόσκληση προς τη Διοίκηση (εδώ)