Εκδόθηκε το ΦΕΚ για το ωράριο εργασίας των γιατρών

 17.11.2017

Ολόκληρο το ΦΕΚ (εδώ)