Πρόσληψη κ Ε.Πασπαράκη ως επικουρικού ιατρού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 5.12.2017

Εγκρίθηκε η πρόσληψη της ιατρού κας ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ του Ιωάννη, ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣως επικουρικού ιατρού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. «Βενιζέλειο» για την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της πιο πάνωσύμβασης θα είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνεςκαι λήγει αυτοδίκαια μόλις ολοκληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.
Ολόκληρη η ΑΔΑ (εδώ)