Τηλεοπτική συνέντευξη του Υποδιοικητή κ Μοσχοβάκη

 29.10.2017

Ο  Υποδιοικητής του Νοσοκομείου κ Μοσχοβάκης μιλά για τις διακρίσεις και τη δουλεια που γίνεται στο Νοσοκομείο, τον κίνδυνο να τιναχτεί στο αέρα το έργο της επέκτασης και παράλληλα απαντά στα ερωτήματα για τις ελλείψεις προσωπικού, την αύξηση των ασθενών καθώς και για τα πάγια προβλήματα της καθημερινότητας στην λειτουργία του νοσοκομείου.

Ολόκληρη η συνένετευξη του κ Μοσχοβάκη (εδώ)