Συνέντευξη Προέδρου ΙΣΗ για τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας

 16.11.2017

Μπορείτε να δέιτε τη συνέντευξη του κ Βαβουρανάκη (εδώ)