Ν. 4430 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

Άρθρο 60: Παράταση Επικουρικού Προσωπικού στα Κέντρα Κοινωινκής Πρόνοιας

Άρθρο 61: Ιδιωτικοποίηση ΕΚΑΒ

Άρθρο: 63: Ατομικές Συμβάσεις Εργασάις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

Ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ