ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Nέο μισθολόγιο και βαθμολογική εξέλιξη.

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β του ν. 4354/15 (176 Α) (Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 (A’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.)

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με ΕΔΕ οι διορισμοί συγγενών δημοσίων υπαλλήλων που «έπεσαν» την ώρα του καθήκοντως www.dikaiologitika.gr

Όπως προβλέπει η νομοθεσία από το 1994 και τροποποιήθηκε το 2006, όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, παρέχεται η δυνατότητα σε ένα μέλος της οικογένειας του εκλιπόντος να διορίζεται σε κενή οργανική θέση στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Περισσότερα...

Νέα διαδικασία και τρόπος προκύρηξης και πλήρωσης θέσεων γιατρών Ε.Σ.Υ

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Περισσότερα...