ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Συμμετοχή επαγγελματιών Υγείας σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις

Με αφορμή πρόσφατες καταγγελίες επαγγελματιών Υγείας ,διαφόρων ειδικοτήτων,για άρνηση εκπαιδευτικής άδειας απο το Νοσοκομείο τους,σας παραθέτουμε αυτούσιο το άρθρο 36 του Νόμου 4272/14( φεκ 145A'),το οποίο και καθορίζει την δυνατότητα συμμετοχής σε επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια,χωρίς να διαχωρίζει το μόνιμο απο το επικουρικό πρoσωπικό.

Περισσότερα...