Ιστορία της '' Ένωσης Εργαζομένων Β.Π.Γ.Ν.Η

Η Ενωση Εργαζομένων του Βενιζελείου - Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης ιδρύθηκε το 1984 με συνένωση των διαφόρων εργασιακών και κλαδικών σωματείων σε ένα.

Xωρίς κομματικές ταυτότητες και πρακτικές σκοπός της Ένωσης ήταν και παραμένει η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσώπευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου,η βελτίωση  των εργασιακών συνθηκών , η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ,η στήριξη των μελών της στα καθημερινά εργασιακά προβλήματα ,η ανάδειξη προβλημάτων και οι παρεμβάσεις για την επίλυση τους. 

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται απο το άρθρο 2 του καταστατικού της , σκοπός της Ένωσης είναι : 

  1. Η οικονομική βελτίωση της θέσης των μελών της και των συνθηκών εργασίας τους.
  2. Η υπεράσπιση των οικονομικών , ασφαλιστικών , κοινωνικών δικαιωμάτων  και των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών των μελών της.
  3. Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της  καθώς επίσης και η ανάπτυξη γενικότερης ταξικής αλληλεγγύης με όλους τους εργαζόμενους. Η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους διεκδικήσεων.
  4. Η συνεχής και συστηματική προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος και των Διεθνών Συμβάσεων, για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και γενικά για την προάσπιση της υγείας  , της ανθρώπινης αξιοπρέπειας  και  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων .
  5. Η προαγωγή της υγείας του Ελληνικού λαού.
  6. Η υπεράσπιση  των συμφερόντων των εργαζομένων.
  7. Τελικός σκοπός είναι η κατάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης με την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.