Πρόεδρος : Γεώργιος Χονδροζουμάκης

Αντιπρόεδρος : Αναστάσιος Καϊσίδης

Γραμματέας: Εμμανουήλ Μενεγάκης

Ταμίας: Στυλιανός Καλογιαννάκης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων : Γεώργιος Ξημεράκης

Σύμβουλος Επικοινωνίας : Θεόδωρος Κοντραφούρης

Μέλος: Αναστάσιος Θελερίτης

(Visited 175 times, 1 visits today)