α) Πρόεδρος : Μενεγάκης Εμμανουήλ

β) Αντιπρόεδρος :Τσικριτσάκης Νικόλαος

γ) Γ.Γραμματέας : Θελερίτης Αναστάσιος

δ) Ειδ. Γραμματέας :Φραντζεσκάκη Χαρά

 ε) Ταμίας: Ζιάκκα Χριστίνα

ε) Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Λουμπάκη Μαρία

στ) Σύμβουλος Επικοινωνίας: Κοντραφούρης Θεόδωρος

ζ)   Μέλος: Σπυριδάκης Κωνσταντίνος

 η)  Μέλος:  Φλυτζανής Δημήτριος

(Visited 717 times, 1 visits today)