Eπιστολή επικουρικών υπαλλήλων Βενιζέλειου – ΠΑΓΝΗ στο Υπουργείο Υγείας και τον ΑΣΕΠ

Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,

Υπουργέ Υγείας

Πρόεδρε ΑΣΕΠ

Διοικητές ΥΠΕ

Διοικητές Νοσοκομείων

Σε αρκετά Νοσοκομεία της Επικράτειας υπηρετεί επί 6ετία περίπου (χωρίς διακοπή) μη ιατρικό προσωπικό, σε κρίσιμα αντικείμενα των Δημόσιων Νοσοκομείων, άτομα που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ ως «επικουρικό προσωπικό», οι συμβάσεις των οποίων ανανεώνονται με τυπικό νόμο.

  • Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, αδιάβλητα και αξιοκρατικά.
  • Η παραμονή του επικουρικού προσωπικού εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον.
  • Η απόλυση του προσωπικού αυτού παραβιάζει το Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
  • Εξυπηρετούνται πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
  • Οι κενές οργανικές θέσεις είναι πολλαπλάσιες από τις θέσεις που καλύπτει αυτό το προσωπικό.
  • Το αίτημα παραμονής αυτού του προσωπικού είναι και ηθικό και δίκαιο.

Μία εργασιακή σχέση, κατά τον ορθό νομικό χαρακτηρισμό της, κρίνεται ως σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μη, μετά την εκτίμηση όλων των περιστάσεων και ιδίως, με ποια συγκεκριμένη νομική μορφή συνδέεται ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που έδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη στη σχέση που τα συνδέει.

Για τους παραπάνω λόγους και με σκοπό την αποκατάσταση των εν λόγω εργασιακών σχέσεων, η προηγούμενη κυβέρνηση δρομολόγησε τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα την προκήρυξη 2Κ/2019, στην οποία το επικουρικό προσωπικό και μόνο αυτό λαμβάνει αυξημένη μοριοδότηση, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη:

«Εφόσον η εμπειρία (ειδική) έχει αποκτηθεί από το επικουρικό νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί ή υπηρέτησε σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., μονάδες Π.Ε.Δ.Υ. και Κέντρα Υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 28), σε αντίστοιχες θέσεις σε οποιονδήποτε από τους ως άνω φορείς, μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες για τους υπόλοιπους τριάντα έξι (36) (άρθρο 17 του ν. 4571/2018, Φ.Ε.Κ. 186/2018/Α΄), όπως ισχύει. Το σύνολο της εμπειρίας (8 και 9: εμπειρία και ειδική εμπειρία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες. Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης».

Πριν από λίγες μέρες, το ΑΣΕΠ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πρώτους σύμφωνα με τα δηλωθέντα μόρια (με αλφαβητικό πίνακα ανά κατηγορία εκπαίδευσης) να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων. Μάλιστα καλούνται να υποβάλουν έγγραφα 5 έως 10 φορές παραπάνω άτομα από τις θέσεις.

Εξετάζοντας αντικειμενικά τη μοριοδότηση που δόθηκε, τα μόρια των υποψηφίων ανά ειδικότητα σύμφωνα με τις πρόσφατες προκηρύξεις και τον αριθμό των ατόμων που κλήθηκαν, θα περίμενε κανείς το σύνολο του επικουρικού προσωπικού να περιλαμβάνεται στους αλφαβητικούς πίνακες.

Για παράδειγμα στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων υπηρετούν αυτή τη στιγμή περίπου 70 άτομα. Επικουρικό προσωπικό σε διοικητικές θέσεις προσλήφθηκε για πρώτη φορά το 2013, επομένως δεν υπάρχει παλαιότερο προσωπικό με ειδική εμπειρία. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κάποιος με βαθμό απολυτηρίου 20, με δεύτερο τίτλο σπουδών, με 84 (max) μήνες εργασιακή εμπειρία και με 2 ξένες γλώσσες με άριστη γνώση λαμβάνει ακριβώς 1978 μόρια. Αυτά είναι περίπου και τα μέγιστα μόρια που μπορεί να έχει κάποιος σε αυτήν την κατηγορία εκπαίδευσης. Το σύνολο του επικουρικού προσωπικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων έχει πάνω από 1900 μόρια, οπότε με βάση τον αριθμό των ατόμων που κλήθηκαν να υποβάλουν δικαιολογητικά θα έπρεπε να περιλαμβάνεται όλοι στους αλφαβητικούς πίνακες. Απεναντίας περιλαμβάνεται μόνο το 10% και αυτό συμβαίνει σχεδόν για όλες τις ειδικότητες!

Αυτό μπορεί να συμβαίνει για τους εξής λόγους:

  1. Να έχει κάνει λάθος το ΑΣΕΠ (το αποκλείουμε λόγω μηχανογραφικού συστήματος)
  2. Να έχουν δηλώσει πολλοί ψευδώς ότι έχουν ειδική εμπειρία

Είμαστε βέβαιοι ότι ισχύει η δεύτερη περίπτωση, καθώς έχουν πέσει στην αντίληψη μας αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων των οποίων γνωρίζουμε τα μόρια τους και δεν έχουν ειδική εμπειρία, αλλά κλήθηκαν να υποβάλουν δικαιολογητικά. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα ενδέχεται να έχουν και βεβαίωση από το φορέα, καθώς είναι εύκολο να γίνει λάθος (πολλές συμβάσεις υπό άλλο καθεστώς σε νοσοκομεία). Επίσης η πρότυπη βεβαίωση υπήρχε στο διαδίκτυο και υπάρχει πιθανότητα κάποιος να τη χρησιμοποίησε, ακόμα και να πήρε σφραγίδα. Γνωρίζουμε κάποιες περιπτώσεις ατόμων που έχουν βεβαίωση ενώ δεν έχουν ειδική εμπειρία!

Για λόγους αξιοπιστίας και διαφάνειας του ΑΣΕΠ και κατ’ επέκταση της Ελληνικής Πολιτείας ζητάμε τα εξής:

  1. Το ΑΣΕΠ να ζητήσει από το υπουργείο τη λίστα του υπηρετούντος επικουρικού μη ιατρικού προσωπικού ανά ειδικότητα, με ημερομηνία πρόσληψης, ώστε να μπορέσει να διενεργήσει ευκολότερα τον έλεγχο των δικαιολογητικών.
  2. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ανήκει στη λίστα με το υπηρετών επικουρικό προσωπικό και έχει δηλώσει ειδική εμπειρία, έχοντας βεβαίωση από το φορέα, να ζητούνται αυτεπάγγελτα από το εκάστοτε νοσοκομείο οι συμβάσεις που αποδεικνύουν την εμπειρία.

Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε κάθε νόμιμου δικαιώματος μας, προς πάσα κατεύθυνση, και ζητάμε από το ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Υγείας, τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και τις Δημόσιες Μονάδες Υγείας να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εξασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας.

 

Με εκτίμηση

Το επικουρικό προσωπικό

Φλυτζανής Δημήτριος, ΠΕ Πληροφορικής, Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Νύκταρη Μαρία, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. ΠΑΓΝΗ

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 885 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *