Συνάντηση Συλλόγου Εργαζομένων με τη Διοίκηση και κατάθεση υπομνήματος

Η Ένωση Εργαζομένων του Νοσοκομείου συναντήθηκε σήμερα με τη νέα Διοίκηση του Νοσοκομείου παραθέτοντας και ενημερώνοντας την για τα σοβαρά προβλήματα του Νοσοκομείου αλλά και το διαχρονικό αίτημα μας για αύξηση της χρηματοδότησης και την πρόσληψη επαρκούς μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών.

Η Ένωση Εργαζομένων κατάθεσε στη Διοίκηση υπόμνημα μέρους των προβλημάτων του Νοσοκομείου το οποίο παρατίθεται παρακάτω.

 

Ηράκλειο 22/1/2020

                                               Προς : – Διοικητή Βενιζέλειου –Πανάνειου Γ.Ν

 • Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΒΠΓΝΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλειου –Πανάνειου Γ.Ν σας καλωσορίζει στο Βενιζέλειο Γ.Ν και σας εύχεται καλή , παραγωγική και εποικοδομητική θητεία, τόσο για το ίδιο το Νοσοκομείο και το προσωπικό του όσο και για τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών υγείας.

Αναλαμβάνετε τη Διοίκηση του Βενιζελείου, του ιστορικότερου Νοσοκομείου της Κρήτης σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, όπου τα προβλήματα είναι εξόχως διογκωμένα, οι προβληματισμοί τεράστιοι, οι προκλήσεις συνεχιζόμενες και οι μεταβολές στο νομικό – νομοθετικό και επιστημονικό επίπεδο ταχέως εξελισσόμενες.

Στα πλαίσια αυτά σας καλούμε να ασκήσετε τα καθήκοντα σας με απόλυτη προσήλωση στο κοινό όραμα όλων μας, που δεν είναι άλλο από το να σεβαστούμε την Ιστορία του Βενιζέλειου, να διασφαλίσουμε το παρόν  και να θέσουμε ισχυρές βάσεις για το μέλλον του.

Ένα μέλλον εναρμονισμένο στα σύγχρονα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, την πρόοδο της επιστήμης, την τεχνογνωσία του προσωπικού αλλά και την κοινή πεποίθηση και διάθεση όλων μας να πάμε το νοσοκομείο ένα βήμα παραπέρα.

Αναλαμβάνετε λοιπόν το Νοσοκομείο σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και κρίσιμη χρονικά στιγμή όπου:

 • Η πυρκαγιά στο κτίριο του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει διαμελίσει την Διοικητική και Τεχνική υπηρεσία, οι οποίες ακόμη λειτουργούν διάσπαρτες σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, προκαλώντας ασφυκτικές χωροταξικές δυσλειτουργίες.
 • Η επέκταση του Νοσοκομείου με τη νέα πτέρυγα είναι προ των πυλών και η μετάβαση στο νέο καθεστώς απαιτεί πολύ σοβαρή και μεθοδευμένη προσπάθεια από όλου μας.
 • Η στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι οριακή σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου, γεγονός που προκαλεί αλυσιδωτές δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία του αλλά και πολύ σοβαρές συνέπειες στην σωματική και ψυχική υγεία του προσωπικού.
 • Η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών απαιτήσεων του Νοσοκομείου, πόσο μάλλον για την κάλυψη των δαπανών ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και εργασιών, για τα οποία το προσωπικό είναι καθόλα έτοιμο από άποψη τεχνογνωσίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • O οργανισμός του Νοσοκομείου είναι αναχρονιστικός και χρήζει άμεσης επικαιροποίησης με βάσει τα σύγχρονα ποιοτικά ποσοτικά και επιστημονικά δεδομένα.
 • H Διοικητική και Τεχνική υπηρεσία είναι διασκορπισμένη σε όλο το χώρο του Νοσοκομείου.
 • Δεν υπάρχει ακόμη οριστική μελέτη μετάβασης στη νέα πτέρυγα ούτε σχεδιασμός και χρηματοδότηση για την ανακαίνιση του ήδη υπάρχοντος παλιού κτιρίου.
 • Η ενοποίηση υπηρεσιών ή ή υποβάθμιση τους (π.χ κατάργηση Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και ενσωμάτωση της στην Διοικητική Υπηρεσία), μόνο προβλήματα μπορεί να προκαλέσει επί των λειτουργικών διαδικασιών, ειδικά τη δεδομένη χρονική στιγμή που τρέχει το μεγάλο έργο της επέκτασης του Νοσοκομείου και όχι μόνο.
 • Η τεχνική υπηρεσία ταυτόχρονα είναι κατά το ήμισυ στελεχωμένη σε αντιδιαστολή με τις τεράστιες ανάγκες συντήρησης ενός παλαιού κτιρίου και ανάπτυξης νέων εργασιών και διαδικασιών.
 • Η διοικητική υπηρεσία είναι στελεχωμένη κατά τα 2/3 των οργανικών θέσεων, με τεράστιο όγκο εργασιών, αν αναλογιστούμε τα προβλήματα που προκάλεσε η πυρκαγιά και τις μεγάλες γραφειοκρατικές απαιτήσεις των προσλήψεων με ελαστικές μορφές εργασίας.
 • Η Β΄ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου καλύπτεται σε ιατρικό προσωπικό από 1 επικουρικό γιατρό από τα ΤΕΠ και 1 αγροτικό γιατρό για 2 μήνες από το ΚΥ Βιάννου.
 • Η Μ.Ε.Θ έχει δύο κλειστά κρεβάτια.
 • Πολλά τμήματα στερούνται πλήρως ειδικευομένων όπως η Μ.Ε.Θ.
 • Οι επικουρικοί είναι ελάχιστοι αναλογικά με τον όγκο εργασιών και προσέλευσης ασθενών.
 • Η Καρδιολογική Κλινική αδυνατεί να αναπτύξει Αιμοδυναμικό εργαστήριο παρά την πρόθεση και την επιστημονική επάρκεια του προσωπικού της.
 • Το Αναισθησιολογικό τμήμα είναι οριακά στελεχωμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικού, προκαλώντας δυσλειτουργίες τόσο στην κάλυψη του χειρουργείου όσο και άλλων δραστηριοτήτων όπως το γαστρεντερολογικό τμήμα.
 • Από τις 8 αίθουσες του χειρουργείου λειτουργούν μόνο οι 5.
 • Να υπενθυμίσουμε ότι το Βενιζέλειο συγκαταλέγεται στα 5 πρώτα Νοσοκομεία σε σύνολο χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Στο Τ.Ε.Π υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο χωροταξικό πρόβλημα καθώς ο χώρος κρίνεται ακατάλληλος για την κάλυψη των αναγκών, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.
 • Η κάλυψη των κλινικών και των τμημάτων από νοσηλευτικό προσωπικό είναι ιδιαιτέρως επισφαλής ( χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες, εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας, ιδιαιτερότητες ωραρίου των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, εργασιακή ανασφάλεια και ομηρία, 189 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, 15 μόνιμες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το 2015 ενώ αποχώρησαν 95, 44 υπηρετούντες σε αλλότρια καθήκοντα) .
 • Το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό έχει κατά μέσο όρο πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας, με πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά στην εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων.
 • Τα Τ.Ε.Ι είναι σε ιδιαίτερα δεινή κατάσταση καθώς το 50% του προσωπικού που τα στελεχώνει έχει σοβαρά χρόνια προβλήματα και το υπόλοιπο 50% αδυνατεί να καλύψει την ανάπτυξη εργασιών (πχ χημειοθεραπείες στα Τ.Ε.Ι) και την συνεχιζόμενη αύξηση προσέλευσης ασθενών σε όλα τα ιατρεία.
 • Πολλά τμήματα όπως το Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας δεν πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργίας καθώς σε έναν μικρό και ενιαίο χώρο πραγματοποιούνται όλες οι δραστηριότητες του τμήματος.
 • Η έλλειψη βοηθητικού προσωπικού ( βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς) δημιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών.
 • Η έλλειψη προσωπικού στον εργαστηριακό τομέα δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες τόσο στην λειτουργία του τμήματος όσο και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των κλινικών αλλά και των ίδιων των πολιτών( Αιμοληψίες γίνονται μόνο για 3 ώρες 8-11π.μ λόγω έλλειψης προσωπικού).

Όλα τα παραπάνω λοιπόν είναι ενδεικτικά μερικά από τα σοβαρά προβλήματα του Νοσοκομείου, για τα οποία σας καλούμε:

 • Να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλίες για την διευθέτηση τους.
 • Να συνεργαστείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαθέτουν γνώση και εμπειρία.
 • Να ασκήστε πιέσεις όπου και όπως χρήζει για την αύξηση χρηματοδότησης και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η Ένωση Εργαζομένων του Βενιζέλειου – Πανάνειου Γ.Ν λοιπόν  νοιώθει την ανάγκη να σας εκφράσει τη διάθεση της να σταθεί αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια που σέβεται το παρελθόν, διασφαλίζει το παρόν και θέτει τις βάσεις για το μέλλον του Νοσοκομείου.

Ταυτόχρονα όμως σας διαμηνύουμε ότι θα είμαστε αμείλικτα αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια, απόφαση ή ενέργεια, η οποία υποβαθμίζει, συρρικνώνει, απειλεί και αντίκειται στα συμφέροντα του Νοσοκομείου και του προσωπικού του.

Το Βενιζέλειο ήταν είναι και θα είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο και όλοι εμείς που το αγαπάμε θα κάνουμε ότι χρειαστεί για να βρει και πάλι το βηματισμό του, μετά και την διοικητική αποσύνδεση του από το ΠΑΓΝΗ.

Το ίδιοι καλούμε να πράξετε και εσείς με σύνεση, σοβαρότητα, αξιοκρατία και σεβασμό στις θυσίες, το φιλότιμο και την αξιοπρέπεια τόσο του Νοσοκομείου και του προσωπικού του αλλά και των τελικών χρηστών των υπηρεσιών μας.

 

Πρόεδρος                       Γ.Γραμματέας

Γ.Χονδροζουμάκης            Ε.Μενεγάκης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 283 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *