Οι στόχοι της νέας Διοίκησης για το Βενιζέλειο

Για τα προβλήματα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης του Βενιζελείου μίλησε στην εφημερίδα «Ν.Κ.» ο νέος διοικητής του νοσοκομείου

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Βενιζελείου είναι, σύμφωνα με τον νέο διοικητή του Βενιζέλειου – Πανανείου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το ιατρικό του προσωπικό, το οποίο «διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση, υπευθυνότητα, ευγένεια και φιλότιμο, και αγαπάει πραγματικά το νοσοκομείο».

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, σε συνδυασμό με τον ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, όπως λαμβάνει χώρα και με τη λειτουργία εξειδικευμένων τμημάτων, είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νοσοκομείου, πράγμα που το καθιστά ένα αξιόπιστο δημόσιο νοσοκομειακό ίδρυμα.

Ο κ. Κώστας Τερζάκης παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, όπου μεταξύ άλλων επισήμανε τους στόχους που η νέα διοίκηση του νοσοκομείου έχει θέσει, οι οποίοι είναι «η ενίσχυση του νοσοκομείου με προσωπικό όλων των κλάδων, η επέκτασή του με την προσθήκη του νέου κτηρίου, η βελτίωση των κτηριακών υποδομών του παλιού κτηρίου, η ανάπτυξη νέων τμημάτων και μονάδων, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η εξοικονόμηση πόρων, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα», ενώ ανέφερε πως σημαντικά προβλήματα του νοσοκομείου είναι η έλλειψη προσωπικού, ο χαμηλός προϋπολογισμός και η μη ευελιξία που παρατηρείται σε χώρους νοσηλευτικής και ιατρικής παρέμβασης. Τέλος, υποστήριξε πως με την επέκταση του νοσοκομείου το Βενιζέλειο μπαίνει σε «μια νέα εποχή ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

* Αναλαμβάνετε τη διοίκηση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, ενός από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης και του Νότιου Αιγαίου σε μια μεταβατική για το ίδρυμα περίοδο ενόψει της επέκτασής του στη νέα πτέρυγα. Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι σας για το νοσοκομείο;

«Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει τη διοίκηση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, ενός ιστορικού νοσηλευτικού ιδρύματος με μακρόχρονη επιτυχημένη πορεία στην προσφορά υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Κρήτης. Από την πλευρά μου, δεσμεύομαι ότι θα εργαστώ με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης και θα αξιοποιήσω όλα τα υλικά και ανθρώπινα μέσα που διαθέτει το νοσοκομείο με τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα και με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στην περιοχή ευθύνης μας. Άμεσα, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, εγώ και η αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου κ. Κωστάκη ξεκινήσαμε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του νοσοκομείου για την περίοδο 2020-2023. Σε συνεργασία με τη διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, θα υποβληθεί για έγκριση προς το υπουργείο Υγείας εντός του επόμενου τριμήνου. Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται οι στρατηγικοί και οι επιχειρησιακοί μας στόχοι για το νοσοκομείο, οι οποίοι είναι η ενίσχυσή του με προσωπικό όλων των κλάδων, η επέκτασή του με την προσθήκη του νέου κτηρίου, η βελτίωση των κτηριακών υποδομών του παλιού κτηρίου, η ανάπτυξη νέων τμημάτων και μονάδων, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η εξοικονόμηση πόρων, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα».

* Ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το νοσοκομείο και πώς σκέφτεστε να τα αντιμετωπίσετε;

«Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το νοσοκομείο είναι η έλλειψη προσωπικού, κυρίως νοσηλευτικού αλλά και ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων, η ανεπάρκεια των χώρων νοσηλείας, αποθήκευσης και στέγασης των διαφόρων υπηρεσιών, ο χαμηλός προϋπολογισμός, η στενότητα των χώρων σε κρίσιμα τμήματα, όπως το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, και ορισμένα οργανωτικά και λειτουργικά θέματα, τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει να αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, έχουμε ήδη ιεραρχήσει τις προτεραιότητες και έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες για την ανάπτυξη και αποσυμφόρηση κρίσιμων τμημάτων του νοσοκομείου, όπως το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο οποίο θα γίνουν χωροταξικές αλλαγές για την καλύτερη λειτουργία του. Επίσης, έχουμε ήδη υποβάλει αιτήματα για αύξηση πιστώσεων και έχουμε δρομολογήσει την επιτάχυνση των διαδικασιών προμηθειών. Σε συνεργασία επίσης με τη διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, προγραμματίζονται σύντομα προκηρύξεις για την πρόσληψη ιατρικού και λοιπού προσωπικού.

Τέλος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα επιδιώξουμε να βελτιστοποιήσουμε την κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού με κριτήριο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιπρόσθετα, στόχος μας είναι να παραδοθεί έγκαιρα η νέα πτέρυγα και να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση των τμημάτων και των υπηρεσιών που προβλέπεται να λειτουργήσουν σε αυτή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού».

* Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά σημεία του νοσοκομείου και πώς σκοπεύετε να τα αξιοποιήσετε;

«Το πιο δυνατό σημείο του νοσοκομείου είναι το ανθρώπινο δυναμικό του. Το προσωπικό του Βενιζελείου διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση, υπευθυνότητα, ευγένεια και φιλότιμο, και αγαπάει πραγματικά το νοσοκομείο. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο πολίτης στην καθημερινή επαφή του με τις υπηρεσίες μας. Υπάρχει, επίσης, πολύ καλό εργασιακό κλίμα και υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Η μηχανογράφηση του νοσοκομείου είναι επίσης σε πολύ υψηλό επίπεδο και πολλές διοικητικές διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικά, γεγονός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και εργατοωρών και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η λειτουργία εξειδικευμένων τμημάτων με πολύ υψηλή επισκεψιμότητα, όπως το Γαστρεντερολογικό Τμήμα, το Κέντρο Αίματος και αρκετά άλλα εξειδικευμένα ιατρικά τμήματα, μονάδες και ειδικά ιατρεία. Επίσης, αρκετά τμήματα του νοσοκομείου, όπως τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας κ.λπ. είναι πιστοποιημένα κατά το πρότυπο ποιότητας ISO, ενώ θα συνεχιστούν οι διαδικασίες για την πιστοποίηση και άλλων τμημάτων και υπηρεσιών.

Τα παραπάνω αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νοσοκομείου, τα οποία θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και να αναδείξουμε μέσω της καλής συνεργασίας, της ομαδικής δουλειάς, της εμπιστοσύνης και της αξιοκρατικής διοίκησης με όραμα και συγκεκριμένους στόχους που θα θέσουμε και θα δεσμευτούμε, από κοινού με τους εργαζόμενους, να εφαρμόσουμε. Με τον τρόπο αυτό και αξιοποιώντας τη διοικητική αυτοτέλεια του νοσοκομείου, θα επιδιώξουμε τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του και την ανάπτυξή του και θα αναδείξουμε τον κεντρικό ρόλο που καλείται να παίξει στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης».

Νέα εποχή ανάπτυξης με την επέκταση

* Πώς βλέπετε το μέλλον του Βενιζελείου; Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξής του;

«Με την επέκταση του νοσοκομείου μέσω της νέας πτέρυγας το Βενιζέλειο θα μπει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών του, καθώς θα αναπτυχθούν τα υπάρχοντα τμήματα, μονάδες και δομές, θα βελτιωθούν δραστικά οι συνθήκες νοσηλείας τόσο στο παλιό όσο και στο νέο κτήριο, θα εξασφαλιστούν επιπλέον ειδικές μονάδες και χώροι, και θα υπάρξει δυνατότητα ανακαίνισης του παλιού κτηρίου. Θα μπορέσει έτσι να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες προκλήσεις, τις μεταβαλλόμενες επιδημιολογικές ανάγκες του πληθυσμού και στην αυξανόμενη ζήτηση ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας».

 

 

 

 

(Visited 76 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *